Związek Podhalan Oddział Górali Żywieckich w Wilkowicach

Związek Podhalan Oddział Górali Żywieckich w Wilkowicach

„Tradycja jest twoją godnością twoją dumą, twoim szlachectwem” /Wł. Orkan/


Odrodzony w Wilkowicach po 1939, Oddział Górali Żywieckich Związku Podhalan. Naczelnym celem Związku jest: 1. Służba Ojczyźnie poprzez dbałość o moralny poziom mieszkańców Ziem Górskich oraz kulturalny, materialny i społeczny ich rozwój. 2. Ochrona duchowego i materialnego dziedzictwa Górali Polskich. 3. Kultywowanie i rozwijanie ich specyfiki kulturowej. 4. Dbałość o zachowanie walorów środowiska naturalnego

Związek Podhalan OGŻ w Wilkowicach


Adres: Juliana Fałata 2h43-360 Bystra

Adres korespondencyjny


Związek Podhalan Oddział Górali Żywieckich w Wilkowicach

Adres: Juliana Fałata 2h

43-360 Bystra

Lokalizacja


Formularz kontaktowy


 ____    ___   ______  __  __ 
 | _ \\  / _ \\  /_  _// \ \\/ // 
 | |_| || | / \ ||  | ||   \ ` // 
 | . //  | \_/ ||  _| ||   | ||  
 |_|\_\\  \___//  /__//    |_||  
 `-` --`  `---`  `--`    `-`'