Związek Podhalan Oddział Górali Żywieckich w Wilkowicach

Związek Podhalan Oddział Górali Żywieckich w Wilkowicach

„Tradycja jest twoją godnością twoją dumą, twoim szlachectwem” /Wł. Orkan/


Odrodzony w Wilkowicach po 1939, Oddział Górali Żywieckich Związku Podhalan. Naczelnym celem Związku jest: 1. Służba Ojczyźnie poprzez dbałość o moralny poziom mieszkańców Ziem Górskich oraz kulturalny, materialny i społeczny ich rozwój. 2. Ochrona duchowego i materialnego dziedzictwa Górali Polskich. 3. Kultywowanie i rozwijanie ich specyfiki kulturowej. 4. Dbałość o zachowanie walorów środowiska naturalnego

Związek Podhalan OGŻ w Wilkowicach


Adres: Juliana Fałata 2h43-360 Bystra

Adres korespondencyjny


Związek Podhalan Oddział Górali Żywieckich w Wilkowicach

Adres: Juliana Fałata 2h

43-360 Bystra

Lokalizacja


Formularz kontaktowy


 ______   ___   _____   ___  
 /_____//  / _ \\  / ___||  / _ \\ 
 `____ `  / //\ \\ | // __  | / \ || 
 /___//  | ___ ||| \\_\ || | \_/ || 
 `__ `  |_|| |_|| \____//  \___// 
 /_//   `-`  `-`  `---`   `---`  
 `-`