Związek Podhalan Oddział Górali Żywieckich w Wilkowicach

Związek Podhalan Oddział Górali Żywieckich w Wilkowicach

„Tradycja jest twoją godnością twoją dumą, twoim szlachectwem” /Wł. Orkan/


Odrodzony w Wilkowicach po 1939, Oddział Górali Żywieckich Związku Podhalan. Naczelnym celem Związku jest: 1. Służba Ojczyźnie poprzez dbałość o moralny poziom mieszkańców Ziem Górskich oraz kulturalny, materialny i społeczny ich rozwój. 2. Ochrona duchowego i materialnego dziedzictwa Górali Polskich. 3. Kultywowanie i rozwijanie ich specyfiki kulturowej. 4. Dbałość o zachowanie walorów środowiska naturalnego

Związek Podhalan OGŻ w Wilkowicach


Adres: Juliana Fałata 2h43-360 Bystra

Adres korespondencyjny


Związek Podhalan Oddział Górali Żywieckich w Wilkowicach

Adres: Juliana Fałata 2h

43-360 Bystra

Lokalizacja


Formularz kontaktowy


 ____   ______  ______   ___  
 | _ \\  /_  _// /_  _//  / _ \\ 
 | |_| ||  -| ||-   | ||  / //\ \\ 
 | . //  _| ||_  _| ||  | ___ ||
 |_|\_\\  /_____// /__//  |_|| |_||
 `-` --`  `-----`  `--`   `-`  `-`